Bijpraten over een Historische Verkiezingsnacht...

b_250_200_16777215_00_images_bozemannen.jpgVandaag vragen wij om commentaar op een historische verkiezingsnacht aan onze correspondent Adriaan Ribbeling. Heeft hij vannacht ook met spanning de uitslag van het hysterische gevecht tussen Trump en Clinton gevolgd? Hoe ziet hij de uitslag met de grote overwinning van de Boze Mensen?

"Je moet je eerst afvragen wat hier precies gebeurt. Voor mij zien wij hier een schokkende parallel met Duitsland in 1933. Ook daar hebben boze en verontwaardigde mensen zich toen door haat laten leiden waardoor een klimaat van discriminatie en misleiding ontstond. En een wereldoorlog met vreselijke gevolgen. Net als nu hebben toen veel mensen gezien welke kant het op ging maar ze keken er alleen maar naar." Ze keken er alleen maar naar? Sommigen sliepen heel slecht ervan. Wat kónden ze doen?

"Zowel in Duitsland als daarbuiten zag men toen ook al al hoe ontzettend bang en boos veel mensen waren en hoe daarop werd ingespeeld zodat die vreselijk haat ontstond. En iedereen stond erbij en keek er alleen maar naar. In plaats van de dialoog te zoeken met zoals je ze betitelt: de Boze Mens. " Ze hebben die boosheid toch omdat ze terecht bang zijn voor alle tegenslagen. Ze kunnen niet rondkomen, geen werk vinden en het dak boven hun hoofd verliezen. Ze hebben niets aan hooggestemde praatjes en mooie beloftes...

"Dat klopt. De wereld is nu ook heel anders dan in 1933. Veel gecompliceerder maar de parallel bestaat. Ook nu is er een grote groep mensen vol angst omdat zij niet zien hoe zij de middelen kunnen verwerven voor een menswaardig bestaan. Alleen door tijdig ingrijpen kunnen wij een ramp voorkomen voordat de wereld op een punt van kanteling belandt waarvan geen weg terug meer mogelijk is." Is het dan echt mogelijk die enorme kwaadheid tot bedaren te brengen? De media geven altijd een extreme werkelijkheid weer maar de uitslag van de verkiezing zegt tot genoeg.

"Het gaat om wat jíj en ik en wij allemaal DOEN als we een gevaar zien. In plaats van ieder mens als een onderdeel van de economische wereld tegemoet te treden moeten we de mensen zelf waarde geven. Iedereen heeft stemrecht en iedereen vindt dat nu gewoon. De volgende grote stap is dat iedereen LEEFRECHT heeft, en dat betekend daarvoor de bestaansmiddelen moet krijgen. Dat wil zeggen een bescheiden basisinkomen waarvan je in ieder geval kan eten, wonen en zorg krijgen. " Dat zou veel moois kunnen betekenen voor veel mensen. Wie kan daar tegen zijn? Maar wordt dat niet onbetaalbaar?

"Er is iets in onze opvattingen helemaal fout gegaan. Mensen worden teveel geschat op hun waarde, en niet op dat zij zelf van waarde zijn. De vraag is niet langer of wij ons economisch een basisinkomen kunnen veroorloven, maar of de liberale democratie het zich kan veroorloven een deel van haar burgers niet die bestaanszekerheid te bieden. En ze maar radeloze frustraties te onderwerpen." De instelling van een basisinkomen is wel een directe remedie om de existentiële angst van de Boze Mens te bezweren... We weten allemaal wat uitzichtsloosheid met je kan doen...

"Het zou ook wel eens de enige redding kunnen zijn voor de liberale democratie. Waarvoor hebben wij een beschaving na zoveel eeuwen? Beschaving is geen luxe voor baronnen en directeurs, maar de basis van onze samenleving waarvan wij allemaal lid zijn. Iedereen vindt het fijn om respectvol te worden aangesproken, of dat er naar je wordt geluisterd."