• 8ste Editie jaarlijkse Canal Catwalk eerbetoon aan Anne Frank

 • Tom Coronel Top 6 op Nürburgring Nordschleife

 • 'Manmade / no human' in Museum aan het Vrijthof

 • Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier bij Eduard Planting

 • Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Johan Th. Bos: Dáár heb ik nog niemand op betrapt

 

AMSTELVEEN - Wie eenmaal in de gemeenteraad zit, lijkt in feestelijk gedruis terecht gekomen dat politieke inzichten versluiert. Verschillen van opvatting tellen kennelijk hooguit in verkiezingstijd. Daarna niet meer, zodat de vraag is waarom er in hemelsnaam tien fracties nodig zijn. Dat werd, hoewel door velen stelselmatig tegengesproken of dom weg gelachen, eigenlijk in toenemende mate mijn opvatting, maar die wordt nu door de gemeentelijke macht niet schuwende mensen bevestigd.

Zelfs in zijn ambtsbericht aan de Commissaris van de Koning in Noord-Holland kon waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn er niet omheen dat er in deze stad in het openbaar nauwelijks wordt gedebatteerd.
Misschien is dat debat er over sommige onderwerpen wel, maar dat vindt dat plaats achter gesloten deuren. In deze gemeente doet men het op z’n Amstelveens, constateerde Eenhoorn. Hij kon er zich kennelijk wel in vinden, wat toch een beetje haaks staat op zijn pleidooi voor meer debat en ‘radicale transparantie’ in de raadsvergaderingen.

Er lijkt nu een nieuwe manier van vergaderen te komen, waar ook burgers het woord kunnen voeren. Maar die moeten daartoe dan weer worden uitgenodigd door een uit raadsleden bestaande commissie.
Eigenlijk komt het er op neer dat de meerderheid van de raad, de coalitie waarop B&W steunen, achter gesloten deuren overleg over kwesties voert, om – ik citeer de waarnemend burgemeester – ‘verrassingen’ in het openbare deel van de discussie te voorkomen. Wat de burger van de politiek ziet, is dus theater.

Ook het leeuwendeel van de zogenaamde oppositie is kennelijk bang om de kansen te verspelen ooit tot de coalitie door te dringen. Nou ja, misschien op SP en GroenLinks na. Fractievoorzitter Martin Kortekaas van die laatste raakte vorige maand met de burgemeester in conflict, omdat die volgens Kortekaas een beetje met de waarheid op de loop was gegaan in een brief aan de gemeenteraad, als reactie op een persbericht van de oppositiepartij.

Het ging over de onvindbare brandkranen bij de Urbanusbrand, maar naar de mening van de oppositie werd dat probleem veroorzaakt door een zich ook op andere terreinen (waaronder de ICT) blijkbaar afspelend gebrek aan sturing door het management in de gelijke organisatie. En GroenLinks bleef daarover maar vragen stellen, wat tot een soms netelig debat met de burgemeester leidde.

En wat lees ik in een interview met Eenhoorn in het Amstelveens Nieuwsblad? Dat het die kant niet op moet. Ofwel: Eensgezindheid is normaal en wie er een afwijkend standpunt op nahoudt wordt geacht dat niet te duidelijk te debiteren. Er is in Amstelveen vrijwel geen confrontatie, constateerde Eenhoorn, kennelijk tot zijn genoegen.

In hoeverre daar nog democratie een rol speelt, is de vraag. Overigens weet fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD daar het antwoord op. “Een eerlijke transparante democratie bestaat niet en heeft nooit bestaan. Niet in Amstelveen, niet in Amsterdam, niet in de provincie, niet in Den Haag en niet in Europa, laat staan in alle dictaturen, als China, Rusland et cetera”, schreef hij laatst, in reactie op iemand die over de gang van zaken in Amstelveen klaagde.

Hij verwees naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer. “Gewoon Koehandel. Ik stem op jou en dan krijg je dat van mij. In normaal Nederlands is dat gewoon omkoping waar je in het bedrijfsleven voor achter de tralies gaat en het gebeurt gewoon onder onze ogen.”

Maar ja, dat is helaas het politieke systeem, constateert Noomen. Dat zeg ik ook te pas en volgens de lokale politici meestal te onpas. Met dat systeem moet men nu eenmaal omgaan, vindt Noomen. “Of zelf zorgen dat het anders gaat.” Persoonlijk heb ik daar nog niemand in de plaatselijke politiek op betrapt….

AUTEUR: JOHAN TH. BOS

... ONVINDBARE BRANDKRANEN?...