• Paul Schulten lanceert BLEND voor 19/20

 • Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Geen subsidies naar anti-integratieve clubs

  AMSTERDAM - Amsterdam moet een code ontwikkelen die voorkomt dat organisaties die de integratie tegenwerken subsidie kunnen krijgen. Daartoe heeft VVD-raadslid Claire Martens op 13 - 9- 2019 een voorstel ingediend in de gemeenteraad.

Claire Martens: “In het verleden heeft het kunnen gebeuren dat Amsterdam subsidies verleende aan organisaties wiens activiteiten indruisten tegen de kernwaarden van Nederland. Ook zijn er stichtingen gesubsidieerd waarvan de bestuursleden op de radar stonden bij de inlichtingendiensten. Dit mag niet meer gebeuren.”

In het voorstel pleit Martens voor het instellen van een verplichte verklaring voor subsidieontvangers. “In deze verklaring dienen de subsidieaanvragers de kernwaarden van Nederland te onderschrijven. Als blijkt dat men zich hier niet aan houdt, moet de subsidie volledig worden terugbetaald,” aldus Martens.

Om te voorkomen dat subsidies en verkeerde handen vallen moet de gemeente nauwer gaan samenwerken met de inlichtingendiensten. Daarnaast zou Amsterdam wat Martens betreft steekproeven moeten houden onder de stichtingen en organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben.

Het college dient binnen zes weken te reageren op het voorstel. Vervolgens dient de gemeenteraad zich uit te spreken over het plan. Volgens een artikel in dagblad De Telegraaf is het verstrekken van subsidies een lokale aangelegenheid maar is Amsterdam de eerste gemeente die deze subsidie-schoning op de agenda van de raad zet.

Martens zegt daar ook dat er eigenlijk een toets zou moeten komen om er achter te komen of de intenties van de aanvragende organisaties niet strijden met de kernwaarden van onze maatschappij. En deze toets zou bij iedere gemeente onderdeel van het subsidiebeleid moeten worden.

Het VVD-raadslid vindt het vooral kwalijk dat er organisaties zijn die relatief foute gezichtspunten uitdragen waarbij kleine kinderen en jongeren al vroeg ideeën worden ingepompt die lijnrecht staan tegenover de gelijkwaardigheidsbeginselen in onze maatschappij.

Hier hadden natuurlijk al veel eerder wettelijke bepalingen voor moeten bestaan. In iedere gemeente had men hiervan tijdig op de hoogte moeten zijn door een werkzame toets. Dus niet door een zogenaamde toets voor de búhne maar door een effectief en gericht onderzoek naar het eventueel onderdrukken van vrije democratische waarden vooral bij educatieve programma's zowel voor jongeren als ouderen.

Het is ook werkelijk te gek dat onze belastingbetalers momenteel nog indirect mee moeten dokken voor deze relatief foute organisaties waartegen men nu nog verzuimt op te treden die daarbij toch ook nog steeds subsidie weten te verwerven.

RAADSLID CLAIRE MARTENS: .... NIET STROOIEN MET SUBSIDIES NAAR ORGANISATIES DIE ONZE KERNWAARDEN IN ONZE MAATSCHAPPIJ ONDERDRUKKEN ... DAARVOOR EERST EEN ORGANISATIE TOETSEN...