• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel

  Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): "Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport): “Met deze bonus laten we vanuit de Tweede Kamer en het kabinet onze waardering zien.

Staatssecretaris Paul Blokhuis: "Voor de volharding, flexibiliteit en professionaliteit van onze zorgmedewerkers mogen we heel dankbaar zijn."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met zorginstellingen voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is.

Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Het streven is om het loket waar de bonus kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen.

Het toekennen van deze bonus is zeker een buitengewoon mooie geste die eveneens alom wordt gewaardeerd maar bijna de helft van de Tweede Kamer had een basis-verbetering van de maandelijkse betalingen en een verbetering van de werkomstandigheden van het zorgpersoneel geprefereerd. Op 23 juni sneuvelde in de Tweede Kamer echter een motie waarbij SP en PvdA voorstelden het zorgpersoneel hierin tegemoet te komen.

Naast de te beperkte financiële beloningen willen deze politieke partijen ook de hoge werkdruk onder het zorgpersoneel verminderen. En er bestaan grote bezwaren tegen het inzetten van niet zorgvuldig opgeleide stagiéres bij tekort aan zorgpersoneel. Dit laatste kwam sterk naar voren tijdens de strijd tegen het coronavirus toen men door gebrek aan medewerkers medische studenten daarvoor inzette.  

Veel mensen hebben respect voor het werk van het zorgpersoneel maar de motie om dit onder meer tot uiting te brengen in meer salaris in de Tweede Kamer werd met 71 stemmen voor en 73 stemmen tegen verworpen.  Dat was die motie waarbij voorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA zich tot zijn grote spijt in de tijd vergiste en te laat voor de stemming binnenkwam. Gelukkig bleek dit toch geen invloed op de eind-uitslag van de stemming te hebben maar hij liet de Kamervoorzitter wel nog even nadrukkelijk weten dat hij als hij wel gestemd had VÖÖR had gestemd.