• Introdans ook nu volop in actie

 • 'Photographic Paintings'

 • Historische Modeshow Sheila de Vries

 • Hoeden van Fabienne Delvigne: verfijnde look

 • Dutch Designer of the Year-titel naar Efteling

 • Amazon by Addy in Villa Maasdonk

 • Online thuisproeverij met verhalen makers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

VVD en PvdA: Pák die sportondermijning aan

  AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft ingestemd met een aanpak om ondermijning bij sportverenigingen aan te pakken van de voorzitters van de Amsterdamse VVD- en PvdA- Amsterdijk. Een zeer doelmatig voorstel gedaan door de fractievoorzitters Marianne Poot en Sofyan Mbarki. Dit voorstel moet voorkomen dat Amsterdamse sportclubs ten prooi vallen aan foute investeerders en criminele inmenging.

In het verleden is het in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland, regelmatig voorgekomen dat sportclubs ten gronde werden gericht nadat criminelen zich een positie binnen sportclubs hadden verworven, hetgeen in het criminele circuit wordt gezien als een vorm van status en prestige. Ook hebben investeringen met fout geld of witwaspraktijken ervoor gezorgd dat sportverenigingen uiteindelijk in (financiële) problemen kwamen.

Marianne Poot: “Dergelijke praktijken ondermijnen onze samenleving en ondermijnen sport. Terwijl sport juist moet verbinden. Wij willen dat Amsterdam een vuist maakt tegen sportondermijning. We moeten voorkomen dat gezonde sportclubs, waar mensen samen bewegen en elkaar ontmoeten, uiteenvallen door ondermijning. Met dit voorstel kan de gemeente veel concreter en harder optreden tegen ondermijnende praktijken bij sportclubs.”

In de aanpak van de VVD en de PvdA zullen er bewustwordingsgesprekken worden gevoerd met Amsterdamse sportverenigingen. Ook wordt het instrumentarium van de gemeente om op te kunnen treden tegen criminele inmenging bij clubs in kaart gebracht.

Het voorstel geeft de gemeente ook de mogelijkheid om stevig op te treden. Voortaan wordt een integriteitsbepaling opgenomen in de huurovereenkomsten met sportclubs, zo kan de gemeente de huur opzeggen als criminelen actief zijn binnen een sportvereniging. Ook wordt de bibob-procedure aangepast zodat er voorafgaand aan subsidieovereenkomsten strenger kan worden gescreend.

In aanvulling op het voorstel gaat het college ervoor zorgen dat trainers en sportbegeleiders vanaf 2022 verplicht een VOG-moeten aanvragen