• Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Britse vrouw met Downsyndroom verliest abortuszaak

  (WORTHY NEWS/DE COUTUREKRANT) - Een vrouw met het syndroom van Down heeft van een Britse rechtbank te horen gekregen dat een foetus met haar aandoening tot aan de geboorte mag worden geaborteerd.

Heidi Crowter, 26, verloor een zaak voor het Hooggerechtshof tegen de Britse regering die de wetgeving aanvocht die het mogelijk maakt om ongeborenen met het syndroom van Down tot zelfs negen maanden al aanwezig toch te mogen aborteren.
Heidi Crowter en twee andere personen spanden tegen het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg een rechtszaak aan met als argumentatie dat een bepaald deel van de Abortuswet discriminerend is en in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

In Engeland, Wales en Schotland zijn abortussen toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Maar de wet zegt eveneens dat afbrekingen tot de geboorte kunnen worden toegestaan als er "een aanzienlijk risico bestaat dat het kind, indien het zou worden geboren, zodanige lichamelijke of geestelijke afwijkingen zou vertonen dat het ernstig gehandicapt zou zijn". Heidi Crowter, die zelfstandig woont en onlangs is getrouwd, zei dat ze de wetgeving "beledigend" en respectloos vond. Ze benadrukte dat ze de wet wilde veranderen om de manier waarop de moderne mens van nu naar mensen met het Down-syndroom kijken te veranderen ofwel deze maatschappelijke perceptie in twijfel te trekken.

Maar pro-life critici zouden de uitspraak van de rechter en de omstreden wetgeving over dit beleid kunnen vergelijken met het nazi-tijdperk. De rechtbank liet Crowter weten dat lang niet iedereen een kind zoals zij - mensen met de kenmerken die zij heeft - willen hebben. Dat bleek voor haar een schokkende conclusie te zijn.

De rechters Rabinder Singh en Nathalie Lieven zeiden: "Het bewijs is ook overduidelijk dat, hoewel de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn verbeterd en eerdere identificatie mogelijk is, er nog steeds aandoeningen zijn die pas laat in een zwangerschap, na 24 weken, worden vastgesteld."

De rechters beweerden ook dat de zaak aanleiding gaf tot sterke gevoelens en meningsverschillen over ethische en religieuze standpunten. Maar zij voerden daarbij aan dat het hof zich niet in dergelijke controverses moet mengen en alleen uitspraak moet doen in overeenstemming met de wet.

"Uit het bewijsmateriaal dat aan het hof werd voorgelegd, blijkt duidelijk dat sommige gezinnen een positieve kinderwens hebben, zelfs als zij weten dat het kind met ernstige handicaps zal worden geboren," aldus de rechters. "Maar het bewijst ook overduidelijk dat niet elk gezin op die manier zal reageren," zeiden ze, en veel gezinnen zijn misschien niet in staat om een gehandicapt kind een beschermende omgeving te bieden.

De rechters verwierpen de zaak na een tweedaagse hoorzitting en concludeerden dat de wetgeving niet onwettig is en naar een evenwicht zoekt tussen de rechten van het ongeboren kind en de rechten van vrouwen.

Heidi Crowter spande de zaak aan met Maire Lea-Wilson, 33, die een zoon met het Down-syndroom heeft en een kind waarvan de naam niet genoemd werd met dezelfde aandoening. Ze zei dat ze van plan is tegen de uitspraak in beroep te gaan. "De strijd is nog niet voorbij," voegde Crowter eraan toe buiten het Royal Courts of Justice omringd door aanhangers in het centrum van Londen.

"We worden elke dag geconfronteerd met discriminatie op scholen, op het werk en in de samenleving. Dankzij dit vonnis hebben de rechters discriminatie reeds in de baarmoeder bekrachtigd", zei ze.

Paul Conrathe, advocaat van het kantoor dat de drie eisers vertegenwoordigde, noemde het vonnis teleurstellend. "En niet in overeenstemming met de huidige opvattingen over minder-validen."