• Online thuisproeverij met verhalen makers

 • Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Film Noir - The Dark Side of Hollywood

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Hallo heren ... dames horen er bij

  Het is een spookwoord voor veel mensen: diversiteit. Het hangt te vaak samen met gezanik en gezeur. Met overdreven groen doen en klagen over achtergesteld worden door het glazen plafond. Maar beste mensen: het valt niet te ontkennen dat er een achterstand bestaat voor de dames in belangrijke posities jegens heren.

Aan de top van bedrijfsleven zou eindelijk eens een betere man-vrouw verhouding moeten kunnen laten zien dat vrouwen net zo gewaardeerd en vertrouwd moeten worden als mannen maar het is toch niet zo. Maar de grote dag kwam want van stap tot stap is de weg naar verandering afgelegd en op de laatste halte beland. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie). Een wetvoorstel dat hard nodig was omdat de resultaten vanuit het bedrijfsleven voor meer diversiteit al jaren achter blijven.

Minister Dekker: “Organisaties en bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om zich alleen maar op de helft van de Nederlandse talenten te richten. Deze wet zou daarom eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar is noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om nu eens een keer echt werk te maken van diversiteit.”

Minister van Engelshoven: “Met deze historische stap zorgen we voor veel meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. We rekenen met deze wet af met de oude benoemingscultuur van ons kent ons. Dit is goed nieuws voor de kansengelijkheid en voor de bedrijven zelf, want een diverse top zorgt voor betere bedrijfsvoering.”

Deze nieuwe wet bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste regelt een 'ingroeiquotum' dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen.

Dit ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Daarnaast moeten grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers opstellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van de onderneming evenwichtiger te maken. Jaarlijks moeten ze rapporteren over de voortgang.

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.

Het streven is de wet in te laten gaan op 1 januari 2022.