• Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • Sheila de Vries: Mexicaanse coutureshow

 • 'The Art of Perception'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Ivermectine ontving Nobelprijs voor geneeskunde

  Vele duizenden artsen wereldwijd vinden het door het WEF, dr. Fauci, Bill Gates en 'Big Pharma' opgelegde verbod op het voorschrijven van hydroxychloroquine en ivermectine bij het constateren van coved19 moeilijk verteerbaar. Ze moesten zich er echter wel aan houden want volgens de laaste wetenschappelijke inzichten zou er een gevaarlijke pandemie uitbreken als zij op het voorschrijven van de hun bekende medicijnen aan patiënten zouden terugvallen.

in allerlei landen werd het voorschrijven van hydroxychloroquine en ivermectine bij het constateren van coved19 verboden en nieuwe vaccins voorgeschreven die veel mensen de overtuiging gaven dat zij hierdoor niet alleen zichzelf maar ook anderen beveiligden. Toch waren duizenden artsen er niet van overtuigd dat dit de enig juiste medicatie was.

Hun overtuiging was gebaseerd op de ervaringen die zij al eerder in hun praktijk hadden opgedaan met wat volgens hun een doeltreffend werkende medicatie was. Ze werden echter verplicht dit niet aan hun patiënten voor te schrijven anders kregen ze fikse boetes. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Frankrijk met boetes van wel Euro 15.000 voor artsen die toch hydroxychloroquine aan patienten voorschreven die kort daarop genezen waren. Ze kregen te horen dat als ze het nog eens deden ze die fikse boete konden verwachten.

Het verschil van inzicht bleef bestaan evenals de angst en paniek over het nieuwe Coved19 gevaar. Het zorgde er voor dat er nationaal en internationaal met de beste bedoelingen in versneld tempo behandelingsprotocollen werden voorgeschreven die bij nader inzicht niet altijd het juiste effect hadden. Daarnaast bleef een grote groep doktoren ook aan hun aanvankelijke inzichten vasthouden.

De Frontline Doctors uit Amerika hebben bijvoorbeeld van meet af aan campagne gevoerd tegen het verbod. Ondanks de verboden bleven ook veel andere doktoren in andere landen vasthoudend in hun aanvankelijke stellingname. En In India heeft men op grote schaal Ivermectine gebruikt om de pandemie in te dammen.

Daarbij is het belangrijk op te merken dat de ontwikkelaars van Ivermectine, waarvan ook een versie voor de mens ontwikkeld is, in 2015 daarvoor de Nobelprijs voor Geneeskunde ontvingen.

Op de site waarop de Nobelprijzen bekend worden gemaakt valt hierover te lezen:

William C. Campbell, een in de VS werkzame deskundige op het gebied van parasietenbiologie, verwierf de Ōmura's Streptomyces-culturen en onderzocht hun werkzaamheid. Campbell toonde aan dat een bestanddeel van een van de culturen opmerkelijk efficiënt was tegen parasieten bij huisdieren en landbouwhuisdieren.

De bioactieve stof werd gezuiverd en Avermectine genoemd, dat vervolgens chemisch werd gemodificeerd tot een effectievere verbinding met de naam Ivermectine. Ivermectine werd later getest op mensen met parasitaire infecties en doodde doeltreffend parasietenlarven.

GEZAMENLIJK LEIDDEN DE BIJDRAGEN VAN ÖMURA EN CAMPBELL TOT DE ONTDEKKING VAN EEN NIEUWE KLASSE GENEESMIDDELEN MET EEN BUITENGEWONE WERKZAAMHEID TEGEN PARASIAIRE ZIEKTEN WAARVOOR ZIJ DUS IN  2015 DE NOBELPRIJS VOOR GENEESKUNDE ONTVINGEN ...