• Imposante creaties Mattijs van Bergen in Grote Kerk Breda

 • Addy Designer of Honour

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • GUESS Luxe collectie tassen imponeren

 • Sheila de Vries: Mexicaanse coutureshow

 • 'The Art of Perception'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Kabinet waarschuwt: steunpakket niet oneindig

  De regering wil 2,2 miljard extra uitgeven boven de bestaande maatregelen aan de ondernemers. Maar de regering heeft ook gewaarschuwd dat deze steun niet oneindig is. Er wordt ook van ondernemers verwacht dat zij begrip tonen voor de plannen voor nieuwe maatregelen van het kabinet.

De regering heeft vrijdag aangegeven dat de vaccinaties tegen het coronavirus een steeds grotere rol gaan spelen in de toekomst van Nederland. Een door De Couturekrant ontvangen verklaring over de nieuwe plannen van de regering roept een tamelijk somber beeld op.
Deze nieuwe plannen zorgen ervoor dat mensen die zich niet willen of kunnen laten vaccineren in een steeds moeilijkere situatie terecht komen. Zij zullen straks alleen nog via een test of een bewijs van genezing van corona kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

Ook in de zakelijke sector worden de moeilijkheden voor ondernemend Nederland steeds groter. Door de aangescherpte omgangsregels hebben veel bedrijven grote problemen. Tot nu worden er miljarden aan steun uitgegeven aan ondernemers en aan de cultuursector maar deze steun kan niet onbeperkt doorgaan. 'Het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht en doet een groot beroep op belastingmiddelen. Dit vraagt zo snel mogelijk om een andere balans," aldus het kabinet.

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daardoor de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, wil het kabinet de coronamaatregelen aanscherpen. Een negatieve coronatest zal straks -als het aan de regering ligt - in veel gevallen niet meer volstaan om de meeste publieke ruimtes te betreden.

Het kabinet heeft wetsvoorstellen ingediend gericht op een brede inzet van een coronatoegangsbewijs op basis van 3G, en een juridische mogelijkheid om dat in bepaalde sectoren op basis van 2G te doen. Hierover voert de regering de komende tijd breed het gesprek, met onder meer de Tweede Kamer en werknemers- en werkgeversorganisaties.

Er is veel belangstelling voor het nieuwe steunpakket. Deze nieuwe uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.