• Sheila de Vries: Mexicaanse coutureshow

 • "Kendall voor ABOUT YOU"

 • MEESTERLIJK met Nederlands Paviljoen viert 6de Editie

 • Show Addy van den Krommenacker in Parijs groot succes

 • De INFINITY collectie van BIGLI

 • Spencer Tweeling showt Chopard

 • 'The Art of Perception'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 5 :
Journalistieke reis naar Indonesië - Koninklijke excuses aan Indonesië - strijd om geloofsvrijheid op Sumatra -tocht door het oerwoud - emotionele bijeenkomst vervolgde christenen - ontmoeting met radicale moslimleider - overstroming Jakarta - Indisch monument - niet altijd begrepen identiteitsproblemen.

PodCast 6 :
Aanval op haven Beiroet - bijzondere ontmoeting met medewerker vredesmissie - (h)erkenning pijn en machteloosheid - nawerking oorlogssituatie - tragiek in Libanon en onveiligheid - Bonifacius jeugdherinnering - politie aan de deur- veranderingen oorlogen in Oost - Europa.

Gasopslag voor leveringszekerheid komende winter

  BERGERMEER/ALKMAAR - Dit willen de meeste mensen graag weten: om zeker te zijn dat er komende winter voldoende gas beschikbaar is kunnen energiebedrijven op 30 mei en 7 juni steun aanvragen voor het vullen van gasopslag Bergermeer. Dat moeten gemeentes dus niet vergeten. De regeling bestaat uit twee rondes (tenders). Met deze subsidieregeling wordt, naast de opslagkosten, het verschil tussen de huidige gasprijzen en de mogelijk lagere gasprijzen komende winter vergoed.

Er is maximaal 406 miljoen euro begroot. Gasopslag Bergermeer bij Alkmaar is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa. Het vullen hiervan is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op komende winter. Het doel is om Bergermeer tot minimaal 68% te vullen. Omdat Nederland andere gasopslagen tot 100% vult resteert een vulbehoefte van 68% om het EU doel van gemiddeld 80% te behalen. Er zijn al voorbereidingen in gang gezet om ervoor te zorgen dat ook de andere opslagen in Nederland per 1 november van dit jaar voldoende zijn gevuld.

De subsidieregeling is erop gericht gasbedrijven door middel van een financiële garantie te stimuleren om gasopslag Bergermeer voor komende winter aan te vullen. Dit is voor marktpartijen momenteel niet aantrekkelijk omdat de hoge prijzen en de bijbehorende risico’s op (zeer hoge) verliezen voor veel marktpartijen te groot zijn. Gasprijzen zijn normaal gesproken laag in de zomer (bij weinig vraag) en hoog in de winter (veel vraag). Op dit moment zijn de voorruitzichten (spreads) het tegenovergestelde.

Marktpartijen kunnen in de tenderregeling meedingen naar een subsidie die het negatieve verschil tussen de huidige gasprijzen en de gasprijzen aankomende winter vergoedt. Naast garanties voor het afdekken van prijsrisico’s voorziet de regeling in een incentivebonus. Deze bonus (de zogenoemde afslag) compenseert operationele kosten die een gasbedrijf maakt bij het vullen zoals: voorfinanciering inkoop, vullen, onttrekken, transport en andere kosten.

Bedrijven dienen bij de tender zelf een bedrag in voor deze bonus en concurreren hiermee met elkaar bij de beoordeling. De aanvragen worden op volgorde van gevraagde afslag toegekend. Hoe minder afslag (subsidie) een bedrijf voor een bepaald vulvolume vraagt, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt toegewezen.

Om de vuldoelen voor Bergermeer te realiseren moet een capaciteit van 20 TWh worden gevuld met behulp van deze subsidie. De eerste tender is voor de circa 35 bedrijven die een service-overeenkomst hebben getekend met gasopslag Bergermeer. Deze partijen kunnen aanspraak maken op de nog resterende niet-gecontracteerde beschikbare capaciteit in de gasopslag Bergermeer (totaal: circa 4 TWh).

Twaalf gasbedrijven hebben behalve een serviceovereenkomst ook eerder dit jaar opslagcapaciteit gecontracteerd voor het huren van ruimte voor gasopslag. De subsidiabele vulcapaciteit voor deze partijen bedraagt gezamenlijk circa 16 TWh. Deze partijen kunnen inschrijven voor de tweede tender. Inschrijving voor de eerste tender (voor circa 4 TWh) opent op maandag 30 mei en sluit diezelfde dag om 13 uur.

De bekendmaking van de toekenningen van Tender A is op woensdag 1 juni. Inschrijven voor de tweede tender (voor 16 TWh) is op dinsdag 7 juni en sluit dezelfde dag om 13 uur. De bekendmaking van de toekenningen van Tender B is donderdag 9 juni.
De beoogde start voor het injecteren van gas in het kader van de subsidieregeling is 14 juni.

Het streven is dat het doel van 68 procent vullingsgraad voor 1 november is gerealiseerd. Voorwaarde voor subsidie is daarom dat de gasbedrijven op 1 november de gesubsidieerde hoeveelheid hebben opgeslagen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast de maximaal circa 20 TWh gas die bedrijven met inzet van deze subsidiemaatregel zullen vullen zal EBN ook minimaal circa 11 TWh gas opslaan in gasopslag Bergermeer. Als bedrijven minder dan 20 TWh vullen zal EBN het resterende deel ook vullen om op een vullingsgraad van minimaal 68% te komen.

Voor de twee maatregelen is totaal maximaal 623 miljoen euro begroot. De daadwerkelijke kosten hangen af van het verschil van de gasprijs in de zomer en winter en kunnen dus lager uitvallen dan 623 miljoen euro.

WAT GEMEENTES NIET MOETEN VERGETEN.... ZIJ KUNNEN STEUN AANVRAGEN VOOR HET AANVULLEN VAN DE

GASOPSLAG... TUSSEN 30 MEI EN 7 JUNI...

ILLUSTRATIE: IVOR RAY