Van der Klein Totaal Oneens met Terugblik op 2016

  "Dat is helemaal niet moeilijk doen... Jij neemt dat allemaal véél te licht op... Iedereen dacht toch na die Tweede Wereldoorlog dat zoiets nóóit ... nee nóóit meer zou gebeuren? We zouden het gewoon niet toelaten..." Je bedoelt dat we daarna in Europa nooit meer zouden discrimineren?

" Om te beginnen: ik máák me helemaal niet kwaad. Maar zonder naief te willen zijn betekende dat toen veel meer dan alleen een emotionele reactie. Het was een unanieme gezamenlijke afspraak in heel Nederland. Juist jij die toen bijna iedereen verloren heeft moet toch kunnen beseffen dat het in 2016 totaal de verkeerde kant dreigt uit te gaan Baruch..." Hoezo? Ik zou kunnen zeggen: maak van je hart geen moordkuil Van der Klein.

"2016 was alles bij elkaar super-duidelijk het jaar vol onduidelijkheden." Eh... Kom je er niet meer uit Van der Klein?

"We lezen en horen veel te vaak in het nieuws onderwerpen en feiten over het te loor te gaan van onze menselijke waardigheid. Het verlies van onze zedelijke normen. Ik gebruik nu even grote woorden maar zo liggen de kaarten toch maar. Ooit hebben we daar afspraken over gemaakt via de Verenigde Naties nog wel ..." O ja, die bestaan ook nog. Wat zeg je dat chic : te loor gaan...

"Het lijkt in het afgelopen jaar -2016- er op dat uiterst rechts weer heel veel macht krijgt en discriminatie toeslaat. " Ik heb de indruk dat die verdeling links- rechts helemaal niet meer van deze tijd is. Je hebt wél overal goede mensen met idealen waar ze offers voor brengen. En je hebt mensen die zeer negatief in het leven staan. Soms wordt men ook tot negativiteit gedreven door bepaalde oorzaken.

"Oké. Maar als grote categorieën burgers worden onderbetaald en hun baan of huis dreigen te verliezen kun je toch begrijpen dat ze vol kwaadheid zitten?" Ik ben het met je eens dat voor iedereen aan de basisbehoeftes moet worden voldaan. Het klopt ook dat mensen in 2016 voelen dat dit allemaal zeer uit balans is geraakt.

"Zeker ook via het klassieke liberale principe dat levensruimte biedt aan iedereen. Maar door de huidige on-balans en onzekerheden hou ik als je het goed vindt het links-rechts principe toch nog even aan." Alsjeblieft... Niet te moelijk doen Van der Klein. Het is lekker weer en 2016 is nu toch ook nog steeds aanwezig. Wat heb jij toch veel bezwaren? Er is het afgelopen jaar ook zoveel moois voorbij gekomen ...

"Laten we het eens over de gemiddelde inkomstenverdeling in 2016 hebben. En kijk alsjeblieft niet zo gekweld... In grote lijnen : van een gemiddeld inkomen is 1/3 vaste lasten, hetzelfde 1/3 voor belasting bestemd en de rest zou vrij te besteden zijn. Helaas betalen te veel mensen nu verplicht zoveel aan hoge vaste kosten dat er maar 10% per maand voor kleding en eten over is. En dat zijn heus niet uitsluitend mensen met een uitkering. Daardoor zijn juist in 2016 zoveel schulden ontstaan." Ik kan me heus wel voorstellen dat mensen kwaad worden als ze gelijktijdig zien hoeveel andere mensen over-betaald worden. Maar ik denk dat er vooral andere facoren spelen bij die kwaadheid. Zoals het verlies van werk en identiteit...

"Ja, ik ken die riedel. We leven in een maatschappij waarin alles te snel verandert en mensen hebben er geen houvast meer aan. Maar de luxe appartementjes gaan onderhand nog steeds als warme broodjes over de toonbank. En ik hoorde een miljardenbedrag noemen voor uitgaven gedaan voor Sint- en Kerstkado's. En je weet best dat het gros van de bevolking daar niet aan mee kan doen. Dat is een vreselijk groot onrecht..." Wat is echt belangrijk? Stel je voor dat je nu een vluchteling bent ... dan leven wij in het paradijs. Zij hebben 2016 ook doorgemaakt en zij zijn onze medemensen. Onze broeders en zusters...

"Daar kan ik je wel gelijk in geven. Mooie gedachte trouwens. Laten we hopen dat 2017 inderdaad beter wordt voor iedereen. Jou lacht het leven kennelijk toe maar ik heb daarover zo mijn twijfels..." Wat is dat de laatste tijd met Van der Klein de Eeuwige optimist? Heel 2016 een moderne socialist geweest maar de laatste tijd schemert er toch weer een stukje Karl Marx doorheen... Kijk de zon komt door... Laten we liever met ons beider beste vriend naar een terras gaan en genieten van deze heerlijke derde Kerstdag die ons nog met van alles kan verrassen.

... PHIA BARUCH: BLIJF OPTIMISTISCH VOOR 2017...

FOTO: CONCHITA VAN ROOIJ