Columns

Transparantie is een klucht in Amstelveen

  AMSTELVEEN - Vrijwel alles is openbaar, zei voorzitter Kees Noomen van de grootste fractie in de gemeenteraad, de VVD, op de lokale televisie. Hij verweet mij stokpaardjes (aldus onze redacteur Johan Th. Bos), wat juist is en ook in de politieke arena trouwens veelvuldig worden bereden. Herhaling is nu eenmaal een kracht, die hij overigens als ondernemer – aan de reclame te zien – heel goed kent.

Volgens Noomen is zo ongeveer alles openbaar. Afgezien ervan dat hij vergat dat te onderbouwen, ging hij er volledig voorbij aan de papieren werkelijkheid waarin politici kennelijk voornamelijk leven. Als iets openbaar is, moeten het publiek en de pers dat wel weten. En dáár denkt de bureaucratie, die door de politiek in stand wordt gehouden, anders over.

Lees meer

Hoorzitting met gesloten deuren

  AMSTELVEEN - Hoe zeer het gemeentelijke verzet tegen openheid is, blijkt uit de wijze waarop daarmee wordt omgegaan als een Commissie voor de Bezwaarschriften een hoorzitting houdt. In het vervolg wordt daarvan het gebrek aan transparantie nog opgeschroefd door die hoorzittingen uitsluitend digitaal te houden en te weigeren de pers daar ook een link van te geven.

Tegen de digitale versie kan alleen de indiener of indienster van een bezwaarschrift bezwaar maken, zodat de hoorzitting, zoals voorheen, fysiek wordt gehouden. Wordt de pers niet door de bezwaarmakers zélf uitgenodigd dan blijft de zitting besloten. In principe zou die openbaar moeten zijn.De afdeling communicatie vertelde amstelveenblog.nl dat de data van hoorzittingen op de gemeentelijke website staan, maar niemand kan ze daar vinden. Wie de term ‘hoorzittingen’ op de zoekmachine intoetst krijgt hooguit de verordening omtrent bezwaarschiften te zien, zodat media over elk bezwaar in het duister tasten. In elk geval worden zij nooit uitgenodigd.

Lees meer