Columns

Amstelveen staat graag op lijstjes

  De bekende jourmalist Johan Th. Bos beoordeelt hier het Amstelveense reglement van ‘radicale transparantie’... Zijn commentaar gaat over de nieuwe regels voor de manier van vergaderen van volksvertegenwoordigers. 'In een vlaag van verstandsverbijstering door de Amstelveense gemeenteraad vastgesteld,'aldus Bos.

... Niet dat aan de openbaarheid van bijvoorbeeld het presidium ooit ruchtbaarheid werd gegeven. Toen ik ontdekte dat het openbaar was, kwam er onmiddellijk een voorstel van de griffie het reglement te veranderen. Presidium en agendacommissie worden weer geheim. Dat werd besproken in een openbare vergadering, waar ik niet bij mocht zijn.
Geheime openbaarheid dus, want op dit moment geldt nog de oude verordening, al is men gewend zich daar niet aan te houden. De griffier oordeelde dat nu eenmaal in een presidium geen politieke zaken worden besproken, zodat burgers en pers daar niets te zoeken hebben. En de politiek lijkt het, op enkele fracties in de oppositie na, daarmee eens. De raadsvergaderingen en raadscommissies zijn wel toegankelijk en daar moet men het maar mee doen.

Lees meer

Sex te koop

  In de jaren zeventig zat naast bioscoop Tuschinski in Amsterdam een sexwinkel. Met een uitbundige etalage om potentiële klandizie te charmeren. In 1976 wilde ik daar onopgemerkt iemand fotograferen die daar mee contrasteerde. Daarvoor positioneerde ik mij in een nis naast de winkel. Na lang wachten kwam er een uiterst keurige oudere dame aan die vol afschuw op het gebodene reageerde. En ik drukte af...

De foto werd opgenomen in het Zilveren Camera-boek en in 1984 door Art Unlimited uitgekozen voor een ansichtkaart. Wat later werd de uitgeverij gebeld door de bewuste dame, die de kaart gezien had. . Geheel overstuur riep ze: 'Dit is affreus!! Ik wil dat de kaart uit de handel genomen wordt . En denkt u er om: mijn neef is Ed Nijpels!'(Toenmalig minister van VROM)"

Lees meer