Over Amstelveners (en Nederlanders in het algemeen)

  - C O L U M N - AMSTELVEEN - Ruim een halve eeuw geleden werkte de rijksoverheid graag mee aan emigratie van Nederlanders, omdat het land met inmiddels tien miljoen inwoners volgens de regering te vol was. Een half miljoen Nederlanders gaven aan de oproep van de regering gehoor door onder meer naar Canada, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland te vertrekken.

Ook uit Amstelveen... Maar wat gebeurde er daarna? Kennelijk bleek daarna zowel land als stad van elastiek! Landelijk wonen er nu royaal 17,5 miljoen mensen, maar de leuze lijkt: er kan nog méér bij. Dat is ook in Amstelveen zo. Dezelfde partijen die het hardste klagen over gebrek aan woningen voor Amstelveners (en Nederlanders in het algemeen), vinden ook dat de deuren hier wagenwijd open moeten staan voor nieuwkomers. Zodat men aan het huizen bouwen blijft. Blijkbaar weet men niet dat dweilen weinig zin heeft als de kraan open blijft staan.

Wie zegt dat Amstelveen en Nederland vol zijn, loopt de kans minimaal voor extreemrechts uitgescholden te worden en zelfs gauw beschuldigd van racisme, discriminatie en meer van die soort kreten. Dat allemaal terwijl men in de internationale stad Amstelveen blij lijkt met iedereen die zich er vestigt.

Ik denk nog vaak aan de tachtiger jaren, toen het aantal Amstelveense inwoners ongeveer ruim 69 duizend bedroeg. Sindsdien groeide de bevolking met ruwweg dus 33%. Alleen al van 2010 tot 2020 kwamen er elfduizend personen bij. Vooral meetbaar dankzij de woningbouw, al lijkt die volgens bijvoorbeeld GroenLinks en de SP op de verkeerde groepen gericht.

Maar B&W van deze gemeente zijn evident trots op het internationale karakter van de stad, waarin een vijfde deel uit het buitenland komt en vooral werkzaam is bij de multinationals die hier neerstreken.

Nou ja, het schijnt nu welletjes te zijn met 110.000 inwoners. Dat is althans het formele beleid. Maar niets zo veranderlijk als dat beleid.

In het verleden is wel eens 125.000 genoemd als uiterste grens. Toch gek dat men in het dichtst bevolkte land van Europa, klagend over het klimaat, de deuren wijd open zet.

En dan kan Amstelveen niet achterblijven, heb ik wel begrepen.

DOOR: JOHAN TH. BOS

- AMSTELVEENBLOG -

EH... KOMT U BINNEN... MAAR IN WELK JAAR LEVEN WIJ? GAAT U DAN WEER WEG ALSTUBLIEFT ... MOEILIJK MOEILIJK JA ...