Van der Klein bekijkt het wel

"Ik ben net terug uit Maastricht... Fantastisch ja. Het was zeer de moeite te ontdekken dat er nog zoveel overblijfselen uit de Middeleeuwen daar bewaard zijn gebleven. Gewoon in eigen land..." Toch niet in die mate als in Italié Van der Klein. Zoals in Assisi bijvoorbeeld. Daar vind je de basiliek van Sint Franciscus.

"Inderdaad is daar alles beter in tact gebleven. Ik was dan ook heel eenvoudig in ons Maastricht. Toch is het in beide steden ooit allemaal begonnen met een klein kerkje behorend bij een zeer bekende Heilige. Later is daar omheen met grote rijkdom een kathedraal van een kerk gebouwd: een basiliek." Hmm... Gek woord eigenlijk: basiliek...

"Het woord stamt uit het Latijn: 'basilica' en was ook bekend bij de Romeinen als een enorm grote hal. Een gebouw met een grote binnenplaats wat diende voor de handel en de rechtspraak." Aha... Door het radioprogramma 'De Taalstaat' denk je toch meer na over de betekenis van bepaalde woorden en begrippen in taal.

"Precies. Maar als we in de sfeer van aktuele trends en keuzes terecht komen hoop ik niet dat je mij nu gaat vragen of ik het begrip basiliek wel als afdoende gender-neutraal beschouw." Ik ben niet voor of tegen maar strikt genomen zijn bomen en planten ook levende wezens al ben ik niet geneigd ons gesprek daar op toe te spitsen.

"Een voorbeeld graag Baruch. Waar denk je aan?" Aan sprongetjes van je fantasie. Aan viooltjes... Het zijn bloemen waarin je een kindergezichtje kunt zien. Nog ongevormd... En soms lijken het wel boze vrouwtjes of mannetjes. Ik bedoel dat een persoonlijke visie niet altijd steady is en keurig in vakjes verdeeld.

"Mogelijk. Laten we ons dan liever concentreren op de dierenwereld. Ik was in het Zuiden van Limburg in een bekende dierentuin. Het was heel interessant. Er wordt daar heel goed voor de dieren gezorgd door ze de ruimte te geven. Ze leven op een zeer uitgestrekte thuisbasis. Je moest daardoor wel kilometers ver lopen voor je weer bij de volgende diergroep kwam maar het viel me op hoe welvarend en voldaan de dieren er uit leken te zien." Jaja... Dat wil je op die manier zien. Je wilt ook graag dat ieder huwelijk gelukkig is en de mensen om je hebt steeds de waarheid spreken. Het zijn en blijven dieren die toch naar vrijheid snakken...

"Dat betwijfel ik niet maar je moet nu eenmaal aanvaarden dat de mens veel natuur heeft vernietigd. Daarnaast wordt er voor dieren ook veel goed werk gedaan. Er wordt vaak alles-op-alles gezet om bepaalde diersoorten te laten overleven. Als het kan worden dieren ook in hun natuurlijke omgeving terug geplaatst. Dat werk van heel veel mensen moet je niet onderschatten." In de Amsterdamse dierentuin is veel minder ruimte dan in Zuid-Limburg.

"Daarom zijn ze in Artis ook begonnen met minder diersoorten meer ruimte te geven. Op dat gebied werken dierentuinen uit bijna de hele wereld heel goed samen..." Doet me denken aan de musea. In plaats van alleen maar hebzuchtig elkaar te beconcurreren wisselen ze nu met elkaar steeds meer kunst uit zodat heel veel mensen in de wereld overal van een breed aanbod in kunst kunnen genieten.

"Heel frappant dat je die vergelijking maakt. Wist je dat de officiële naam van Artis veel langer is? De volledige naam luidt Natura Artis Magistra. En dat betekent: DE NATUUR IS DE LEERMEESTERES VAN DE KUNST." Het lijken aparte werelden maar ze horen dus juist bij elkaar. Het is ook inspirerend als je daar allebei van kunt houden.