Welbedoelde fout

Van de week reed ik langs een plek precies, zoals de weken ervoor. Echter er miste iets, het totaalplaatje was veranderd met de herinnering in mijn hersenen. Bomen... hier zouden bomen staan. Nu restte een leegte in de natuur, slechts wat stompen bleven achter. "

Wat is hier aan de hand? vraagt ook de boer. " De boer denkt :"Laat de natuur toch de natuur... Kap bijvoorbeeld eens met dat houtkappen.” Nu komt Stadsneus met zijn bekende riedeltje. "De wetenschap is het er over eens dat bomenkap goed voor het milieu is."

Boer:"O... Dat is nieuw voor mij."
Stadsneus:"Wij weten al jaren uit onderzoek dat er veel te veel CO2 is op de aarde. Een broeikasgas dat de aarde te veel opwarmt. Daar moeten we veel minder van gebruiken op aarde. En we hebben wel een forse energiebron nodig."

Boer: "Is dat het enige alternatief? Kan die energiebron alleen worden gevonden door het vernietigen van bomen?"
Stadsneus: "Fossiele delfstoffen schieten tekort."

Boer:"Ze vliegen naar de maan en ze kunnen niets anders bedenken? Boomvernietiging zou de enig mogelijke energiebron zijn?"
Stadsneus: "Alternatieven, nee niet echt: Bij fossiele brandstof komt meer CO2 vrij, dat nu in de aarde opgeslagen blijft. Kernenergie is te gevaarlijk en je krijgt radioactief afval. Wind- en zonne-energie zijn een goed alternatief. Alhoewel ... Voor wind- en zonloze dagen hebben we dus een ander 100% alternatief nodig."

Boer:"En dat is? Zegt u het maar meneer...."
Stadsneus: "Vandaar dat we de elektriciteitscentrales open houden met gereduceerde elektriciteitsproductie op hout gestookt. Dat moet dus. De CO2 die vrijkomt uit de houtverbranding kan weer terug opgenomen worden door andere bomen, zo blijft CO2 kringloop in bedwang."

Boer: "Waar komen al die bomen vandaan? En weet u hoe lang een boom er over doet om zo'n sterke boom met dikke stam te worden?"
Stadsneus: "We transporteren schepenvol met bomen uit andere landen. Daar willen ze er van af."

Boer: "Ze zijn ook overal in Nederland omgehakt. Dat zag ik op filmpjes op internet. Overal zijn grote oude bomen verdwenen. Het lijkt een grote boomverdwijn-truc."
Stadsneus: "Het is niet anders. De natuur moet ons milieu redden. Voor zover mogelijk doen wij dat erg goed. Wetenschappelijk bekeken scoren wij heel goed met het redden van ons milieu. Lees de statistieken. Zij bewijzen Mijn Gelijk."

Boer:"Maar meneer... U weet toch dat statistiek één van de werkelijkheden is die mensen menen te zien."
Stadsneus: "Cijfers liegen nooit. En het staat allemaal zwart op wit op papier goede man."

Boer:"Staat er ook zwart op wit hoe lang het duurt voordat de natuur alles weer hersteld heeft? Als een boom groeit neemt hij CO2 op. Als hij verbrand wordt komt die CO2 juist vrij."
Stadsneus: "Het gebeurt voornamelijk elders. Daar heeft men nog een overvloed aan natuur."

Boer: "Een ver-van-ons-bed show dus meneer... Toch klopt hier iets niet meneer. Een boom neemt CO2 op. U weet dat CO2 een afkorting is voor koolstofdioxide.'
Stadsneus: "Ik spreek nu toch niet met een complotdenker?"

Boer: "Bliksemskater nee meneer... Ik dacht alleen dat 1 en 1 toch 2 blijft, hoe je het ook bekijkt. Als een boom het teveel aan CO2 opneemt - en het teveel aan CO2 het probleem is - moet je juist geen bomen kappen. Vooral geen oude bomen... Ik heb ook een statistiek daarover gelezen meneer."
Stadsneus: "Veel te kort door de bocht. Dat kun je zo niet stellen. Dat moet je nuanceren."

Boer:"Als teveel CO2 een probleem is moet je juist bomen er bij planten. CO2 is eenvoudigweg een bouwstof voor de bomen meneer. Ik hoorde over een hele oude beuk die ze wilden kappen... Maar daarvoor in de plaats zouden er minstens 2000 jonge bomen moeten worden aangeplant om dezelfde hoeveelheid overtollige CO2 te kunnen laten verdwijnen."

AUTEUR: PETER VAN BERKUM
ILLUSTRATIE: IVOR RAY

... WIE KENT HET MILIEU HET ALLERBESTE?...