Phia Baruch: Hanneke-ditendat-GAS.com

De stem schalt razendsnel door de telefoon... Zo vroeg al voor mij. Tot half drie vannacht in een sterk gesprek met een vriend over de Toestand in de Wereld geweest. Daar klinkt die schallende stem in razende vaart: "U spreekt met met Hanneke-bobbelebobhippeledippeleGAS.com Wij willen u even laten weten hoe u er voor staat..." Ik heb mijn dag nog niet 'verrijkt' volgens goede copywriters met een lekker kop koffie. En ik versta totaal niet wie er zo uitdagend door de foon tegen me staat te ratelen. 

  "Zou u dit willen herhalen? Ik versta u niet..." Opnieuw wordt er uitdagend door Hanneke-bobbelebobhippeletipGAS.com in mijn oor getoeterd omdat zij mij gehaast maar zogenaamd welwillend wenst te laten weten hoe ik ergens érvoor sta." Waarom moet dat zo gehaast? "Kunt u alstublieft wat rustiger herhalen waarom en waarvoor u mij belt?" Dit lijkt toch een normaal verzoek van mijn kant al ben ik wel wat gaperig en vanmorgen laat opgestaan. Maar ik begrijp meteen dat ik DIT nooit aan Hanneke dit-en- dat had mogen vragen.

Het lijkt wel of ik met mijn vraag boos een gevaarlijke granaat haar richting uit heb gegooid want rustiger spreken is zo eighties weet je wel. Je staat dan 'on the spot' voor gek.
Hanneke hobbelebob smijt de hoorn neer en ik hoor een totaal andere mechanische stem mij heel cool verzekeren dat ik als ik wie dan ook - want dat wordt niet duidelijk - graag wil spreken een lang nummer met een heleboel cijfers mag bellen. Ik verbijt mijn enorme teleurstelling en bel onder het koffie zetten een best friend waarmee je zo heerlijk van alles kan bespreken. Hij is een groot muziekliefhebber maar zet de muziek even uit.

"Het gaat om gascontracten," zegt hij. "Meteen afwimpelen."

Prima. Maar dat idioot snelle praten hoor je steeds vaker. Er zijn bijvoorbeeld interviews in tv-programma's waarin je helemaal niet hoort hoe iemand heet waar ze mee spreken. En dan die liedjes waarin je de teksten totaal niet kan verstaan omdat ze de woorden zo slecht uitspreken.

"Het kan een kwestie van generatie zijn," vindt hij. Zo'n rap kan je ook vaak bijna niet verstaan maar dat zal wel zo zijn omdat er minder nette woorden in voorkomen..." Als je daar dan dus benieuwd naar bent kan je zeker heel wat ontdekken?

De koffie loopt door en we praten er nog wat over. Hij denkt dat het gebrek aan een goede dictie betekent dat ouders en ook het onderwijs te weinig aandacht besteden aan de manier waarop kinderen spreken. Ik vermoed meer dat het een kwestie van verlegenheid is maar ook juist van aandachttrekkerij... Of mensen gebruiken zoveel drugs dat de tijd in hun hoofd heel anders gaat dan in werkelijkheid.

"Ben je tegen drugs?" Dat statement wil ik niet maken want er zijn mensen die hele moeilijke dingen moeten doen die eigenlijk boven hun macht gaan. Zoals urenlange operaties uitvoeren of heel lang op een podium optreden... Het gaat er alleen om dat je er mee moet kunnen ophouden en dat is soms heel moeilijk. Dan kan het je leven ..."

Hij onderbreekt me voordat ik uitgebreid de sombere balans van deze grensoverschrijding kan maken. "Het is dus alleen een snuifje als het echt hoog nodig is," vat hij luchtig samen.
"Je kunt er verschrikkelijk de fout mee ingaan. Het is en blijft linke soep," zeg ik. "Ik ben veel liever verslaafd aan koffie. En dat interessanterige gedoe van dat snelle praten betekent helemaal niet dat je zo fantastisch cool bent. "

Maar het onderwerp interesseert hem al niet meer. "Soms is snel praten wel belangrijk," verzucht hij dan. "Als je bijvoorbeeld ontzettend verliefd bent en je woont allebei in een ander land en je hebt al heel lang met elkaar gepraat... Maar je moet nog zoveel zeggen. En je telefoon is bijna leeg."

Terwijl we nu elk in ons eigen huis gelijktijdig de koffie inschenken moet ik hem gelijk geven. Hier klinkt de stem van de ervaring.

"Bij verliefdheden... ja dan slaat het noodlot toe,"bevestig ik. "Dan moet je in zo'n situatie wel heel razendsnel spreken al hoeft het ook heus niet áltijd, want geliefden verstaan elkaar sowieso. Dichtbij of in de verte. Een blik zegt genoeg... Desnoods zonder woorden. Dan is het echt geen probleem."