Amstelveen staat graag op lijstjes

  De bekende jourmalist Johan Th. Bos beoordeelt hier het Amstelveense reglement van ‘radicale transparantie’... Zijn commentaar gaat over de nieuwe regels voor de manier van vergaderen van volksvertegenwoordigers. 'In een vlaag van verstandsverbijstering door de Amstelveense gemeenteraad vastgesteld,'aldus Bos.

... Niet dat aan de openbaarheid van bijvoorbeeld het presidium ooit ruchtbaarheid werd gegeven. Toen ik ontdekte dat het openbaar was, kwam er onmiddellijk een voorstel van de griffie het reglement te veranderen. Presidium en agendacommissie worden weer geheim. Dat werd besproken in een openbare vergadering, waar ik niet bij mocht zijn.
Geheime openbaarheid dus, want op dit moment geldt nog de oude verordening, al is men gewend zich daar niet aan te houden. De griffier oordeelde dat nu eenmaal in een presidium geen politieke zaken worden besproken, zodat burgers en pers daar niets te zoeken hebben. En de politiek lijkt het, op enkele fracties in de oppositie na, daarmee eens. De raadsvergaderingen en raadscommissies zijn wel toegankelijk en daar moet men het maar mee doen.

Afgezien van de wettelijke plicht daartoe (het zou vreemd zijn als Amstelveen zich in dat opzicht niet aan de wet zou houden) gaan griffie en politiek ook op de stoel van de burger en vooral de pers zitten. “Wij maken wel uit wat goed of minder goed voor u is”, lijkt de dictatoriale leuze.

Er zijn gemeenten waar wél het presidium openbaar is en waarvan de sessies dan ook, anders dan in Amstelveen, net als de vergaderingen van de gemeenteraad luid en duidelijk worden aangekondigd. In Best heeft men zelfs een publieke tribune bij het presidium. Ja, er zijn veel gemeenten waar het presidium achter gesloten deuren plaats vindt. Dáár heeft men vooral naar gekeken, meldde de griffier.

Amstelveen staat graag op lijstjes als het gaat om reclame voor de gemeente. Maar wat openbaarheid betreft, kan het zich met een aantal andere steden geenszins meten.

Geheimzinnigheid waar het maar even kan. In een lijstje voor transparante gemeenten staat Amstelveen allerminst in de Top 10. Geheimzinnigheid is regel, openbaarheid uitzondering. Maar dat wisten wij al…

DOOR JOHAN TH. BOS - AMSTELVEENBLOG -

TRANSPARANTIE IN OPENBAARHEID HEEFT VELE GEZICHTEN ONTDEKT DE COLUMNIST...

KUNSTENAARS & POLITIEK ZIEN HETZELFDE ANDERS... WANT STAPT DEZE DAME UIT HET RAAM NAAR BUITEN OF HÓÓRT ZIJ THUIS IN HET SCHILDERIJ...