Dingen die wij appreciëren (2) ...

  "Ondanks die nieuwe ZOOM-cultuur geef ik toch ver de voorkeur aan vergaderingen waarbij iedereen persoonlijk rond de tafel zit. Het ZOOMEN spaart wel veel reistijd uit en voorkomt misschien files op drukke wegen... Maar ik heb er niet veel mee."

Vergeet niet dat iedereen daardoor ook meer gaat fietsen Christian van Grachten. Sporten is toch heel gezond...

"Je weet anders vast wel dat er nu steeds meer fietsongelukken gebeuren? Dat is mij toevallig opgevallen in de media. En nu zoveel sportscholen dicht zijn is een wandeling maken volgens mij in een park of het bos niet minder gezond hoor. Sport is heus niet altijd alleen zaligmakend Phia Baruch."

Oh... ? Sport is echt fantastisch. Het maakt je zo gelukkig. Bijvoorbeeld als je het even niet niet ziet zitten kun je sporten. En vooral voor vergaderingen waar jij net over begon is sporten in de meest letterlijke zin een verademing.

"Vergaderingen kunnen soms belastend zijn doordat bepaalde mensen zichzelf vastbijten in een bepaald standpunt... Ik zie vergaderingen liever als creatieve brainstorm-sessies."

... Ik dacht plotseling: jij hebt vast iets met Standpunt.nl ... maar ik begrijp best wat je bedoelt... Mensen die kost wat kost op vergaderingen altijd gelijk moeten hebben. Zij hebben soms niet in de gaten wat zij een ander daarmee aandoen en soms ook wel. Ze overtreden alle grenzen om maar gelijk te willen krijgen. Ze framen je desnoods waar je bij zit...

"Ik vind altijd dat je op vergaderingen veel meer inspiratie krijgt doordat iedereen zelf aanwezig is en elkaar in de ogen kijkt. Zonder plastic scherm ertussen..."

Zonder mondkapje ook zeker... Een waarheid als een koe Christian van Grachten...

"Een bonte koe of een Lakenvelder? Het laatste ras zorgt wel voor een flinke melkproduktie. Over een goede vergadercultuur gesproken: de tijd die je samen doorbrengt rond die veelbesproken tafel zou tot een constructief resultaat moeten kunnen leiden voor alle deelnemers . Er is altijd het nodige gehakketak maar alle talenten op het speelveld zouden benut moeten kunnen worden. Er moeten geen mensen in de verdrukking komen. Je moet bereid zijn om een compromis te sluiten en een gezamenlijk doel na te streven."

Dat zou een ideale situatie zijn zoals wij dat kennen van geslaagde iconen uit de zakenwereld die lezingen houden over hun successtory. Goed bedoeld en graag gehoord maar wij weten wel beter. Iedereen heeft gelijke rechten maar we zijn nu eenmaal niet allemaal gelijk. Alleen op bepaalde punten wel en daarin zouden we elkaar moeten kunnen vinden. En dan zou je daarvoor moeten willen erkennen dat bepaalde mensen over capaciteiten beschikken die anderen missen. En die mensen de ruimte moeten kunnen gunnen die ze nodig hebben.

"Je hebt het denk ik over een hiërarchie binnen een organisatie of bedrijf waar iedereen een eigen taak of functie heeft. Daar moet iemand de rode draad van vormen of de leiding hebben. Daarvoor moet iemand de mogelijkheden hebben ofwel de ruimte krijgen van anderen."

"Helaas gaan daar nodige onvermijdelijke aanvaringen aan vooraf want juist die zeer succesvolle geslaagde vrouw of man heeft daarvan onderweg al heel veel last ervaren. Door anderen die de leidinggevende functie voor zichzelf opeisten omdat zij denken dat zij alles beter weten. Maar juist dankzij trouwe bondgenoten of loyale support hebben zij de hordeloop gewonnen."

Daar ben ik wel zeker van. Iedereen die extra in het zonnetje staat heeft al heel wat voorafgaand daaraan doorgemaakt. Maar deze succevolle mensen blijken de realiteit goed in te kunnen schatten. Zij kunnen zien of mensen bepaalde capaciteiten bezitten en die wensen te ontwikkelen. Kennis en gaven zijn beter over te dragen via iemands directe aanwezigheid.

Inderdaad. Zo langzamerhand lijken we compleet omringd door hologrammen...

"Wat je nu zegt demonstreert heel duidelijk waarom ik dit nu graag wil onderstrepen. Qua vergadercultuur appreciëren wij daarom de fysieke vergadercultuur zonder beeldscherm en camerapositie."

EEN KLINKEND RESULTAAT BESlUIT DE  FYSIEKE VERGADER-CULTUUR  DIE WIJ APPRECIËREN.... 

FOTO: HENK ROS