Transparantie is een klucht in Amstelveen

  AMSTELVEEN - Vrijwel alles is openbaar, zei voorzitter Kees Noomen van de grootste fractie in de gemeenteraad, de VVD, op de lokale televisie. Hij verweet mij stokpaardjes (aldus onze redacteur Johan Th. Bos), wat juist is en ook in de politieke arena trouwens veelvuldig worden bereden. Herhaling is nu eenmaal een kracht, die hij overigens als ondernemer – aan de reclame te zien – heel goed kent.

Volgens Noomen is zo ongeveer alles openbaar. Afgezien ervan dat hij vergat dat te onderbouwen, ging hij er volledig voorbij aan de papieren werkelijkheid waarin politici kennelijk voornamelijk leven. Als iets openbaar is, moeten het publiek en de pers dat wel weten. En dáár denkt de bureaucratie, die door de politiek in stand wordt gehouden, anders over.

Voorbeeld. Vergaderingen van presidium (alle fractievoorzitters), waarnaar Noomen verwees, en agendacommissie zijn volgens een door de gemeenteraad vastgesteld reglement wel openbaar, maar toen amstelveenblog.nl dat ontdekte, brak de pleuris uit.

De gemeente kondigde die namelijk nooit aan en doet dat ook nu nog niet. Zodat men zogenaamd in het openbaar kon (en nog steeds kan) vergaderen achter gesloten deuren. Kwestie van overlegje leggen, niemand zeggen.

Het reglement wordt veranderd, zei Noomen in de tv-uitzending. Want openbaarheid moet natuurlijk niet tot openbaarheid leiden.

Ander voorbeeld. De hoorzittingen van de Commissie voor de Bezwaarschriften zijn doorgaans openbaar. Maar het is niet de bedoeling dat pers en publiek er bij zitten, hebben ambtenaren blijkbaar bedacht. Tenzij door de bezwaarden zélf van een hoorzitting op de hoogte gesteld, weet niemand er iets van. Transparantie zit nu eenmaal niet in het gemeentelijke DNA.

Zeker voor een zich liberaal noemende partij is dat vreemd. Dat weet kennelijk ook wethouder Herbert Raat van die partij. Hij lijkt mij van heel het college degene met het meeste gevoel voor openbaarheid.

Soms introduceert hij de pers bij een college van bestuur dat er niet op hadden gerekend, met een verwijzing naar de nu eenmaal openbare agenda. En als een representatie daar niet op staat, nodigt hij telefonisch uit. Ook als sommige inwoners dat nou liever niet hebben. Want die zijn soms net politici.

Althans als dat zo uitkomt….

AUTEUR: JOHAN TH. BOS - AMSTELVEENBLOG -