• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

De politie wil afspraken maken met tech-bedrijven

politie241De politie maakt zich zorgen over de groeiende populariteit van versleutelde digitale platforms, waar criminelen vrijelijk kunnen communiceren zonder dat hun activiteiten worden opgemerkt. Dit gebrek aan zichtbaarheid maakt het moeilijker om misdaden op te sporen en bewijsmateriaal te verkrijgen voor ernstige misdrijven zoals kindermisbruik, drugshandel en terrorisme. Europese politiechefs hebben recentelijk de noodklok geluid en dringen er bij overheden en techbedrijven op aan om actie te ondernemen tegen end-to-endversleuteling van communicatiediensten.

Deze vorm van encryptie belemmert de autoriteiten bij het verkrijgen van cruciaal bewijsmateriaal. Hoewel grote techbedrijven encryptie aanbieden om de privacy van hun gebruikers te waarborgen, beperkt dit tegelijkertijd de mogelijkheden van de politie om misdrijven te onderzoeken.

De politie benadrukt dat privacy belangrijk is, maar wijst erop dat slachtoffers ook rechten hebben die moeten worden beschermd. Hoewel de politie in extreme gevallen kan hacken, beschouwt zij dit niet als een proportioneel middel. Liever zouden zij afspraken maken met techbedrijven, zoals het melden van criminele activiteiten en het verlenen van medewerking aan politieonderzoeken wanneer dat nodig is.

Techbedrijven willen de privacy van hun gebruikers beschermen en bieden daarom versleuteling aan. Dit zorgt ervoor dat alleen de verzender en ontvanger van berichten de inhoud kunnen zien, wat de privacy ten goede komt.

Aan de andere kant wil de politie toegang tot deze versleutelde communicatie om misdaden op te sporen en bewijs te verzamelen. Dit conflict maakt techbedrijven terughoudend om te voldoen aan de eisen van de politie vanwege privacyoverwegingen.

Henk Geveke, lid van de korpsleiding van de politie zegt: "En dan gaat het om de ernstigste misdrijven zoals seksueel misbruik van kinderen, drugshandel, wapenhandel, terrorisme, maar ook opdrachten voor liquidaties." Hij benadrukt dat we hier snel wat aan moeten doen omdat we anders 'achter lopen'. Hij zegt: "Deze ontwikkeling vormt een reële bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving"

Hoewel sommige techbedrijven wel samenwerken met de politie, bijvoorbeeld door het melden van criminele activiteiten op hun platforms, zijn er nog geen algemene afspraken of regels die voor alle techbedrijven gelden.

De wereld verandert namelijk zo snel.

De huidige onduidelijke situatie kan worden veroorzaakt door de juridische, technische en ethische complexiteit van het vraagstuk, en de noodzaak om een balans te vinden tussen privacybescherming en rechtshandhaving. Deze complexiteit speelt natuurlijk niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. Internationale samenwerking is dus on-ontbeerlijk geworden.