• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Agu presenteert Undyed Bikewear

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Zichtbare Verbetering en Vooruitgang Basiskennis op Scholen

paulDEN HAAG - 30 mei 2024 - Elke leerling moet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Steeds meer scholen pakken dit grondig aan, en dat begint zijn vruchten af te werpen. Dankzij het Masterplan Basisvaardigheden krijgt 60% van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voor de zomer extra ondersteuning.

Veel scholen slagen erin hun verbeterplannen goed uit te voeren, en sommige zien al de eerste positieve resultaten. De vernieuwing van het curriculum, gericht op essentiële basisvaardigheden, is ook gestart. Het is cruciaal deze lijn voort te zetten en de focus op basisvaardigheden te behouden om de overladenheid van het lesprogramma te verminderen.


Een goede beheersing van basisvaardigheden is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling en volwaardige deelname aan de samenleving. Dit meldt minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) in de vierde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden. Een helder curriculum met duidelijke leerdoelen voor basisvaardigheden is essentieel voor een effectieve aanpak. De aanpassing van het curriculum, met prioriteit voor basisvaardigheden, is in volle gang.

In de afgelopen zes maanden zijn conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid opgesteld en worden nu in de praktijk getest. De kerndoelen voor de overige vakken worden in het najaar van 2024 verwacht.

Alle scholen kunnen naar verwachting in het schooljaar 2026/2027 werken met de nieuwe kerndoelen voor basisvaardigheden. De curriculumherziening vraagt om keuzes en focus om de lesprogramma’s te verlichten en alle leerlingen een stevige basis te bieden.

Minister Paul: "Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is essentieel. Of je nu een sollicitatiebrief schrijft of wilt checken of je genoeg geld hebt voor je vakantie. Ik ben trots op alle leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die hier hard aan werken. Maar we zijn er nog niet. Daarom moeten we de komende jaren hiermee doorgaan."

Meer dan 3.000 scholen werken al met de subsidie Verbetering Basisvaardigheden. Voor de zomervakantie komen daar nog eens 2.150 scholen bij, wat neerkomt op 60% van alle basis- en middelbare schoolleerlingen in Nederland.

Scholen die de subsidie ontvangen, krijgen ondersteuning van onderwijscoördinatoren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te zorgen dat hun aanpak gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Kennisuitwisseling tussen scholen is hierbij essentieel.

Met een nieuwe vorm van gerichte bekostiging weten scholen beter hoeveel geld ze kunnen besteden, waardoor ze langere termijn plannen kunnen maken. Vanaf 2027 kunnen scholen gebruikmaken van deze nieuwe bekostigingsvorm, wat belangrijk is voor de duurzame verbetering van basisvaardigheden.

Minister Paul: "Met deze aanpak werken we aan een sterke basis voor alle leerlingen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun toekomst."