• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Addy showt met koninklijke glamour in Palazzo Brancciato -1-

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Stichting Lezen en Schrijven schudt Nederland flink wakker

lAURENTIENStichting Lezen en Schrijven bestaat 20 jaar. Als samenleving bereikten we veel in de aanpak van laaggeletterdheid. Maar de stichting constateert dat het onvoldoende is. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en met digitale vaardigheden, stijgt. Gebrek aan deze basisvaardigheden leidt tot ongelijke kansen en uitsluiting van onze samenleving. Daarom zei H.K.H. Prinses Laurentien van Oranje, oprichter van de stichting, vanmiddag dat er meer aandacht en urgentie nodig is.

Dat deed ze om 12.10 uur aan het Spui in Den Haag met meer dan 300 ervaringsdeskundigen, bekende Nederlanders, bestuurders, beleidsmakers, docenten, vrijwilligers en werkgevers. Samen schudden ze symbolisch met kleine én een 4-meterhoge wekker Nederland wakker. Om 12.10 uur gingen alle wekkers af en luidden de kerkklokken. Zo vroeg het gezelschap om urgentie en aandacht voor basisvaardigheden voor volwassenen.  Want Prinses Laurentien van Oranje wil een doorbraak

Prinses Laurentien doet goed werk samen met alle medewerers aan de Stichting Lezen en Schrijven.  Sinds 2004 bereikten ervaringsdeskundigen, overheden, werkgevers, organisaties, docenten en vrijwilligers veel in de aanpak van laaggeletterdheid. Meer dan 120.000 volwassenen zetten dankzij het overheidsprogramma Taal voor het leven de stap naar een cursus basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

Maar de Stichting Lezen en Schrijven constateert na 20 jaar: het doel om laaggeletterdheid uit Nederland te bannen, is niet behaald.  Prinses Laurentien is teleurgesteld en dat zijn alle ervaringsdeskundigen en medewerkers die zich inzetten voor de laaggeletterden het hartgrondig met haar eens. Er moet een doorbraak komen. Geen ellenlange rapporten en commissies maar daden door voorbeelden waarbij online en maatwerk inspireren om mee te doen.

 In 2004 waren 1,6 miljoen mensen laaggeletterd of laaggecijferd. Nu hebben in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven of rekenen. Ze kunnen daardoor slecht meekomen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

De huidige aanpak bereikt minder dan 5 procent van de mensen om wie het gaat. Intussen stijgt het aantal, onder andere door arbeidsmigratie en vergrijzing. En door het sterk groeiende aantal jongeren met taal- en rekenachterstanden. Een derde van de vijftienjarigen heeft een achterstand. Daar moet iets op gevonden worden.  

Zij zijn de volgende generatie volwassenen die onvoldoende meekomt door gebrek aan deze basisvaardigheden. Daarbij wordt de samenleving steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door de digitalisering. Digitalisering maakt het leven voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen moeilijker, niet makkelijker.

De gevolgen van beperkte basisvaardigheden zijn groot en hebben impact op het werk, financiën en gezondheid. Het leidt tot ongelijke kansen en uitsluiting in onze samenleving. Dit vindt Stichting Lezen en Schrijven, met iedereen die zich dagelijks inzet voor basisvaardigheden, onacceptabel.   

Tijdens een jubileumevenement spraken onder anderen Jacco Vonhof (voorzitter raad van toezicht Stichting Lezen en Schrijven, voorzitter MKB-Nederland en eigenaar van een schoonmaakbedrijf), ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar. Centrale vraag was: wat is er nodig voor een doorbraak om méér mensen te bereiken? De conclusie is: luister naar ervaringsdeskundigen en neem ze ook in dienst, maak beleid samen.

Je mag het bijna niet opschrijven maar de mensen zijn tegenwoordig te druk met de woke-agenda en 'hoe ze zich voelen'. Vrijheid om je eigen gender te beleven is essentieel maar het woord woke heeft tegenwoordig ook een negatieve kant. Het is vol van "ergens Niet bij mogen horen" en  "heel exclusief en ook verstoten zijn."  Er zijn zelfs hele competities in "wie het aller-zieligste is". 

Dat is niet bepaald stimulerend. Dan is het heel moeilijk vol vertrouwen allemaal nieuwe basisvaardigheden aan te leren.  En die groep die niet meedoet wordt maar steeds groter.

Vaak zijn het ook mensen met een migratie-achtergrond die van huis uit niet gesteund worden bij het aanleren van veranderingen. Er zijn ook kinderen die op een bijzondere school les zouden  moeten krijgen maar het vervoer erheen ontbreekt. En dan al die loners die urenlang alleen zitten gamen. Of kinderen die ziek thus bijven omdat ze zonder dat de leerkrachten of ouders het weten veel gepest worden. Allemaal heel naar. 

Toch kan er allemaal best iets aan worden gedaan. Maar daar moet dan ook vanuit de staat achter heen worden gezeten. En het vraagt om een creatieve benadering. Zonder status-verlies op je eigen niveau die lessen volgen  moet net zo normaal zijn als naar de supermarkt gaan. Het zijn tenslotte die lessen die je bevrijden van afhankelijkheid van anderen en zij maken het leven straks een stuk gemakkelijker.

PRINSES LAURENTIEN:  ANDERE TIJDEN ... ANDERE MENSEN ... ER MOET EEN DOORBRAAK KOMEN WAARDOOR VEEL MENSEN GRAAG DE LESSEN WILLEN VOLGEN....

FOTO: MARTIJ VAN BEEK