• Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • TOI & MOI van BIGLI voor valentijn

 • Addy showt met koninklijke glamour in Palazzo Brancciato -1-

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Zo'n keurmerk betekent niet dat een organisatie foutloos is

groenemolen"Keurmerken en certificeringen zijn bedoeld om de kwaliteit van bedrijven en producten aan te geven, maar dit betekent niet dat ze altijd foutloos zijn. Regelmatige controles en het leren van fouten zijn daarom belangrijk, " legt Jolet Woordes uit. Zij wijst er op dat wij consumenten en burgers ondanks die keurmerken toch  zelf wakker moeten bijven en  niet zomaar altijd zonder meer dat goede oordeel moeten geloven.  Ook al zouden wij daar heel graag op willen kunen vertrouwen. En eerlijk gezegd kan je ook we aannemen dat er toch het nodige voorwerk is aan gedaan voordat zo'n karakteristieke beoordeling op een verpakking te lezen is. Maar ja ... Er bestaan nu eenmaal ook foute beoordelingen onopzettelijk en soms welbewust gedaan.     

Dat laatste is dan wel heel gemeen maar wanneer heb je pas te maken met een heel objectief en volledig neutraal oordeel? Er moeten dan ook maar opeens genoeg mensen ten tonele kunnen verschijnen die dat haarfijn uitzoeken en daarbij ook niet verschrikkelijk gaan overdrijven.


Niet alle organisaties zijn verder even betrokken bij het verbeteren van hun processen. Dat is namelijk een hele lange weg om te gaan en soms kan het bedrijf het niet aan. Dat hoor je ook vaak. Maar dit kan de reputatie van de hele sector schaden. Brancheorganisaties en keurmerkverleners moeten ervoor zorgen dat iedereen betrokken is bij zelfregulering en dat de normen aansluiten bij de behoeften van alle belanghebbenden. Goede communicatie met consumenten en bedrijven is hierbij essentieel. Maar moeten is nog niet altijd ook: kunnen.

Er zijn veel mensen achter bureautjes die prima een goed model kunnen uitdenken maar niet zelf in het veld die werkmethode zelf hoeven uit te voeren. (Onze redactie vindt dat mensen die voorbeelden theoretisch plannen ook genoodzaakt moeten worden zelf enkele maanden in de praktijk hun plannen moeten uit te voeren. Wie alleen maar theoretiseert zal daarop streng worden beboet.)  

De kwaliteit van keurmerken zelf is dus ook belangrijk. Accreditatie-instellingen controleren en certificeren deze normen. Hoewel niet alle keurmerken geaccrediteerd hoeven te zijn, geeft dit vaak wel een garantie van betrouwbaarheid.

Een tekort aan inspecteurs en auditoren lgt echter voor de hand. In eigentijdse bewoordingen 'vormt het een uitdaging'. We hebben voldoende gekwalificeerd personeel nodig om inspecties uit te voeren en naleving van normen te waarborgen. Dit vraagt om investeringen in opleidingen en goede werkomgevingen voor inspecteurs. en daar zijn geen toverspreuken voor aanwezig. Zo van : één ... twee... drie ....Hopla.

Maar effectieve controle is wel essentieel. Samenwerking tussen alle betrokkenen, goede communicatie en kwaliteitswaarborging van keurmerken zijn nodig om vertrouwen in zelfregulering te behouden en te versterken. Blijft dat voorlopig een wenstheorie? Waar zijn de goede opleidingen voor die controleurs en wanneer worden de eerste leerlingen kant en klaar afgeleverd? 

Maar als er hard aan gewerkt moet worden omwille van de algemene burgerljke gezondheid en veiligheid is het wel belangrijk eerst een goede diagnose vast te stellen waaraan nu door Jolet Woordes van Bureau Wissenraet Van Spaendonck in hoofdlijnen vorm werd gegeven.