• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Open brief VEA over Het Inclusieve Normaal

VEA, de vereniging van communicatie-adviesbureaus, heeft een open brief gestuurd onder de titel Het moet anders, we voelen ons verantwoordelijk, naar aanleiding van de discussies en protesten tegen racisme. Prima dan maar het zal eindelijk ook wel eens tijd worden dat men hier wakker wordt. De beeldvorming was hier tot nu vaak zo super- conservatief.
Ouderen zie je bijvoorbeeld bijna altijd of als merkwaardig type of als heel meevoelend geholpen door een jong en verdraaid sympathiek familielid want ouderen zijn basic nu eenmaal zielig. Ze moeten altijd geholpen worden en mogen vooral niet te bijdehand zijn. In een vreselijke commercial over gehoorapparaten die je natuurlijk aan of uit kunt zetten fluistert opa bovendien zijn kleinzoon in dat hij als hij het apparaatje uitzet net kan doen of hij de aldoor kletsende oma niet kan verstaan.

Diversiteit accepteren geldt niet alleen jegens mensen uit een andere cultuur of met een andere huidskleur of met een andere geaardheid. In een open samenleving hebben alle mensen een eigen plek in het kringgesprek. Maar zonder de lang niet voor iedereen geldende schuldbekentenissen zo gretig rond te strooien in de trant van Wat deden we rottig tegen mensen alleen omdat hun huidskleur niet blank was... is het te waarderen als organisaties eerlijk inzien dat het kwalijke etnisch profileren nog steeds gebeurt en moet stoppen.

VEA is duidelijk bezig binnen de bureaus actief aan meer diversiteit te werken en wil ophouden met de stereotype beeldvorming in advertenties en commercials. De VEA steekt in een open brief de hand in eigen boezem . "Als branchevereniging van de creatieve industrie zijn we verantwoordelijk voor de beelden die we oproepen in belangrijke media via onze reclame-uitingen. We hebben daarin steken laten vallen. Het is ons zelfs decennialang nauwelijks opgevallen dat het werk dat we maken geen reële afspiegeling is van de Nederlandse samenleving."

Ze laten het er niet bij zitten want VEA doet structureel onderzoek naar de mate van representatie en stereotypering in het werk dat wordt gemaakt en gaat zelfs 400 televisiecommercials analyseren. ( Kijk tegelijk even naar leeftijdsdiscriminatie s.v.p.)

Ook ondersteunt de VEA bureaus met advies en tools in diverse fases. Van briefing casting tot finale check op stereotypering en diversiteit. Met ingang van het juryjaar 2021 is 20 procent van het aantal Effie-juryleden een vakprofessional van niet-Westerse achtergrond.

Verdere VEA-verklaringen: "Naast de acties die we zelf initiëren sluiten we ons van harte aan bij ander branchebrede initiatieven. Zoals de initiatieven die onderdeel zijn van de Dutch Marketing Creativity Diversity Fund dat door de ADCN geïnitieerd is. En we blijven graag leidend in de Coalitie Beeldvorming in de Media."

Ten slotte verklaart VEA: Tot nu toe voerden we de discussie vooral achter gesloten deuren. Daar heeft de buitenwereld niets aan. We kunnen pas veranderen als we erkennen dat er een probleem is, opstaan, ons uitspreken en actie ondernemen. We accepteren het niet langer van elkaar dat we zwijgend toekijken.

Daarom zijn we niet langer stil en is het tijd voor actie. Niet alleen vandaag. Maar structureel.

Getekend namens bestuur en directie van de VEA.
Marion Koopman - Voorzitter VEA & Talmon Kochheim - Directeur VEA

VEEL SUCCES GEWENST MET DEZE MOOIE AKTIES.