• De INFINITY collectie van BIGLI

 • Milaan: Marina Rinaldi presenteert Sara Battaglia

 • Addy van den Krommenacker showt in Gambia

 • Paul Schulten 40 jaar in het vak

 • Avontuurlijke clipper zeilrace om-de-wereld met de Perseverance

 • Beroemde Schotse motorkappen dreigen te verdwijnen

 • Het meest geliefde plein in Sevilla: Plaza de España

 • De Mesdag Collectie uit Den Haag toont Sprekende Bomen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

 

 

PodCast 12 :
Is automobilisten pesten echt nodig - Twijfels over het klimaatevangelie - Zoeken naar praktische oplossingen - De onvermijdelijke Beterweters blijven trots met hun fouten doorgaan - Interessante theorie over de overeenkomst van elementen uit de quantumtheorie en paranormaal denken over levensvormen - Soms is onze grote wereld toch heel klein - Regeringsleiders op de wereldtop over de ontbossing van de Amazone om de longen van de wereld te beschermen - Grensoverschrijdend gedrag is een categorie apart.

PodCast 13 :
Bootramp voor de kust van Ameland - Gevolgen voor ons Erfgoed de Waddenzee - Brandgevaar elektrische auto's mogelijk onderschat - Kamervoorzitter Khadija Arib (on)terecht de maat genomen door anonieme beschuldigers. Wie zei wat? Uitvergroot door 'deftige roddeljournalistiek' - Macht en tegenmacht op de balans vooral in politiek en sport - Onvolledige discussie over het Nederlandse Kabinet - The Black Day in New Delhi en het leven van de Dalit of Onaanraakbaren in India. Een onverzoenlijke hardheid van het regime daar isoleert grote groepen anders gelovigen waaronder ook miljoenen christenen tot leven in afschuwelijke omstandigheden aan de onderkant van de maatschappij.

Nieuwe regelgeving support Aziatische horeca

  De regeling voor de Aziatische horeca sector zal definitief vervallen. Sinds 1 januari 2022 was de regeling al stopgezet voor nieuwe gevallen. Met de regeling konden Aziatische restaurants in Nederland eenvoudiger gespecialiseerde koks van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in dienst nemen.

In de rapportage over de Aziatische horeca constateert de Arbeidsinspectie dat ongeveer de helft van de geïnspecteerde horecabedrijven de regelgeving overtreedt. Bij een aantal werkgevers vermoedde de Arbeidsinspectie ernstige benadeling, mensenhandel, werkverschaffing aan illegalen of andere strafbare feiten.

Het kabinet neemt de aanbeveling uit het rapport van de Arbeidsinspectie over om geen nieuwe bijzondere regeling in te stellen zoals de Aziatische horeca regeling uit 2019. Daarnaast blijft aandacht voor misstanden nodig, evenals aandacht voor het hele proces van beleid en regelgeving, preventie en signalering, uitvoering, toezicht, handhaving en opsporing.

De sectorvertegenwoordigers zien dit belang ook. Zij hebben aangegeven dat ze zich volledig willen inzetten voor een veilige en betrouwbare werkomgeving voor (Aziatische) koks.

Het vervallen van de regeling betekent overigens niet dat de sector geen personeel meer van buiten de EU naar Nederland zou kunnen halen. Het generieke kader, dat geldt voor werkgevers in alle sectoren, is ook op de Aziatische horeca sector van toepassing. Dit houdt in dat voldaan zal moeten worden aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De werkgever zal bijvoorbeeld moeten aantonen voldoende wervingsinspanningen gedaan te hebben om de vacature te vervullen met aanbod binnen Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook geldt de reguliere termijn van vijf weken voor vacaturemelding bij het UWV.

Tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 was er een structurele regeling voor het verlenen van een tewerkstellingsvergunning voor de Aziatische horecasector, maar door signalen van mensenhandel en/of mensensmokkel was de regeling per 1 januari 2022 al vervallen voor nieuwe aanvragen uit het buitenland.

FOTO: IMAD ALASSIRY