• Modeshow Sheila de Vries laat mooie tijden herleven

 • Over Edwin Oudshoorn Couture

 • Chopard Bag by Chloë Sevigny op de green carpet

 • Film: And Then We Danced

 • Introdans ook nu volop in actie

 • FABIENNE DELVIGNE - heavenly dream

 • 'Photographic Paintings'

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Best dressed lawyer!

Bos & Baruch Podcasts

PodCast 4
PodCast 3
PodCast 2
PodCast 1

Hongarije: Ziekenhuizen moeten onmiddellijk leeg

  BOEDAPEST/HONGARIJE - Een organisatie die strijdt voor de rechten van de mens heeft bij het Europese Hof een rechtszaak aanhanging gemaakt tegen Hongarije. omdat dit land "zijn burgers niet beschermt" maar "hun dood veroorzaakt" door het leeghalen van ziekenhuizentijdens de coronaviruspandemie.

Het Hongaarse Helsinki Comité (HHC) zegt dat de regering de ziekenhuizen heeft bevolen meer dan de helft van hun bedden te ontruimen om zich daar voor te bereiden op de opvang van COVID-19 patiënten. Het HHC vertelde dat het zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (Frankrijk) heeft gewend namens een vrouw wiens moeder stierf ten gevolge van het omstreden beleid. De naam van de eiser kon niet worden onthuld in de verklaring van zaterdag j.l. , vanwege privacybescherminhg. Aangenomen wordt echter dat het om Lilla Ilona Szeleczki gaat. Deze Lilla Szeleczki vertelde eerder aan de media dat ze korter dan een dag van tevoren op de hoogte was gesteld van het feit dat haar 79-jarige moeder thuis zou komen uit een ziekenhuis in Boedapest.

Haar moeder was flink ziek. Ze had dementie, chronische longontsteking en een niertumor maar Szeleczki meldde zei dat ze geen enkele medische ondersteuning kreeg, Integendeel. Zij "moest Google-en" hoe ze injecties van haar moeder moest toedienen. Ze liet ook weten dat haar moeder zes lange dagen onmenselijk heeft geleden in een appartement in een torenflat aan de rand van Boedapest. De kwetsbare oudere vrouw, die naar verluidt elke nacht huilde, raakte uiteindelijk bewusteloos en werd op 21 april teruggestuurd naar het ziekenhuis. De volgende dag overleed ze.

Szeleszki's moeder was één van de honderden ernstig zieke patiënten die in een door het leger geleide operatie genadeloos uit de ziekenhuizen werden verwijderd, De Couturekrant leerde dit weekend ook dat tal van andere ernstig zieken mogelijk eveneens ten gevolge van deze situatie hun leven kunnen hebben verloren.

"Medio april moest in opdracht van Minister [van Human Human Resources] Miklós Kásler aanvankelijk 50 en vervolgens 60 procent van de ziekenhuisbedden binnen enkele dagen worden ontruimd. Er zouden honderden patiënten gerepatrieerd zijn waarvan veel ernstig zieken alle professionele zorg werd ontzegd volgens een verklaring van HHC dat ook bevestigde dat Lila's moeder het ziekenhuis uit moest en thuis zes dagen lang met onvoorstelbare pijn kampte. niet in staat waren om te worden gerepatrieerd. Ze stierf kort daarop nadat ze was teruggebracht naar het ziekenhuis".

"Aangezien er geen juridische stappen konden worden ondernomen in Hongarije, wendt haar dochter zich nu tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor gerechtigheid na deze tragedie. Met de steun van het Hongaarse Helsinki Comité," voegde de HHC eraan toe. ' Ze stierf nadat ze naar het ziekenhuis was teruggebracht," bevestigde het HHC. "Er zijn wel degelijk juridische gevolgen als een Europese staat zijn burgers totaal hulpeloos achterlaat."

De groep gaat gewapend met medische dossiers de strijd aan en baseert de aanklacht op de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens die door de Hongaarse overheid voor de overledene(n) zijn geschonden. "Het Hof van Straatsburg zal moeten oordelen of de stopzetting van de ziekenhuiszorg voor een ernstig ziek en arbeidsongeschikt persoon en het gebrek aan verschaffen van andere gespecialiseerde hulp het recht van de overledene op leven en een menswaardige behandeling heeft geschonden".

Ambtenaren zeggen dat er in Hongarije ongeveer 4000 meldingen van infecties waren en bijna 600 doden op een bevolking van bijna 10 miljoen mensen. Toch waren uit de ziekenhuizen vrijwel alle ernstig zieke patiënten verdwenen,. Zij waren gedwongen om naar huis terug te keren zonder enige medische support waar hun familie totaal radeloos op hun wachtte en niet wist hoe te handelen.

De HHC is onder vuur komen te liggen vanwege de medewerking van klokkenluider Athina Németh, die beweerde medewerkster van een ambulancedienst in Boedapest te zijn, maar later niet ide benodigde medische gegevens kon tonen.

Ze had verslaggevers verteld dat van de tien patiënten die ze verzorgde, er negen stierven nadat ze naar huis was gestuurd. Een van haar patiënten werd teruggestuurd met een open buikwond, een andere met een stoma-tas. De HHC verdedigde Németh's bedoelingen en onderzoek, dat onder meer bestond uit videobeelden van patiënten. De groep zei dat het debat over haar geloofsbrieven "afleidt van de fundamentele vraag welke impact de nationale evacuaties van april hebben gehad op zeer zieke mensen die zorg nodig hebben".

De Hongaarse regering ontkent totaal dat er sprake is van wangedrag. Zij zegt dat haar besluit om patiënten te ontslaan gebaseerd was op gedegen medisch en wetenschappelijk advies. Activisten zien het beleid echter als onderdeel van coronavirusmaatregelen die de autocratische premier Viktor Orbán in staat stelden om per decreet te regeren.

En minister van Justitie Judit Varga vertelde in beperkte kring aan verslaggevers dat het beleid Hongarije in staat heeft gesteld een van de laagste infectiecijfers in Europa te hebben.

AUTEUR: STEFAN J. BOS

BosNewsLife - WORTHY NEWS

...DE LAAGSTE CIJFERS...